Takozlar

Dairesel vibrasyon kontrol elemanları kauçuk malzeme yapılarındaki iç sürtünmeler yardımıyla titrşimleri yutarlar,sönümlerler.Birbirine bağlı çalışan sistem elemenları arasında çarpmaya darbeye karşı koruma sağlarlar ve sistem elemanlarının üretim töleranslarından kaynaklanan boşlukları karşılarlar.

 

Etiketler:

Ürün - Ürün Grubu Resimleri